Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

ЉУДСКА ПРАВА

ОБАВЈЕШТЕЊА

ОБАВЈЕШТЕЊА

Обавјештавају се заинтересована лица да ће се савјетовање у оквиру Клинике за заштиту људских права одржавати једном седмично и то суботом до 30.06.2016. године. 

Неопходно је да се лица која траже правно савјетовање претходно обрате на мејл адресу klinikaljudskaprava@pravobl.org ради заказивиња састанка и у мејлу укратко наведу чињенице свог случаја.  
Рад клинике подразумијева искључиво савјетовање (не подразумијева заступање) потенцијалних жртава кршења људских права. Клиника задржава дискреционо право да усљед оправданих разлога (недостатак ресурса, ограничено радно вријеме и сл.) одбије савјетовање одређених лица.